Kompetencer

"GBH Revision og Rådgivning A/S har mange års erfaring i at betjene både store og små danske virksomheder, og mange af vores kunder har været med os lige siden starten. Vi lægger vægt på løsninger tilpasset vores kunders ønsker og behov, udført med den dybeste grundighed. "

Kunder

GBH Revision & Rådgivning A/S’ kunder består af mindre og mellemstore virksomheder og koncerner. Vores kunder driver deres virksomhed i forskellige juridiske enheder såsom A/S, ApS, IVS, P/S, I/S, personlig virksomhed, filial af udenlandsk koncern og forening.

GBH Revision & Rådgivning A/S har kunder indenfor stort set alle brancher. Vi er bl.a. revisorer for detailbutikker, restaurationsvirksomheder, produktionsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, håndværksvirksomheder, IT-virksomheder, læger, rejsebureauer, boligforeninger, sportsforeninger m.m.

- så kontakt os, hvis vi også skal assistere din virksomhed

Generationsskifte

GBH Revision & Rådgivning A/S har stor erfaring med at assistere vores kunder i forbindelse med generationsskifte. Skal virksomheden overdrages indenfor familien, overtages af medarbejdere eller skal virksomheden sælges til ekstern køber. Vi er med under hele forløbet og assisterer bl.a. med den skattemæssige, regnskabsmæssige og strategiske planlægning.

- så kontakt os, hvis din virksomhed står over for et kommende generationsskifte

Opstart af virksomhed

Vi holder hvert eneste år mange møder med folk, som går med drømmen om eller allerede har taget beslutningen om at blive selvstændig. GBH Revision & Rådgivning A/S har stor erfaring med rådgivning omkring alle forhold, der skal tages højde for, når man vælger at starte virksomhed og blive selvstændig.

Hvilken juridisk enhed skal virksomheden drives i ? Hvis det skal være et selskab, skal der så samtidig oprettes et holding-selskab ? Er forretningsplanen klar ? Hvordan ser budgettet og likviditeten ud – måske skal banken inddrages?

- så kontakt os, hvis du går med drømmen om at blive selvstændig

Omstruktureringer

GBH Revision & Rådgivning A/S har igennem mange år assisteret vores kunder med at tilpasse strukturen i deres virksomhed i takt med virksomhedens udvikling.

Ændringer i en virksomheds struktur kan ske på mange måder, men kræver altid omhyggelig planlægning og, at rådgivningen tager højde for alle regnskabs- og skattemæssige samt juridiske aspekter. Vi har stor erfaring indenfor fusioner, spaltninger, aktieombytninger og tilførsel af aktiver m.v.

- så kontakt os, hvis du ønsker vores oplæg til en ændret koncernstruktur

Hovedaktionær

Mange af GBH Revision & Rådgivning A/S’ kunder, der driver virksomhed i selskabsform, er hovedaktionærer. Udover den løbende assistance året igennem for virksomheden, lægger vi stor vægt på også at komme rundt om den personlige økonomi for hovedaktionæren herunder skattemæssig optimering af løn-, udbytte- og pensionsforhold.

- så kontakt os, hvis du ønsker en samlet rådgivning omkring hele din økonomi

Bogføring

Kan den tid, der bruges på bogføring i virksomheden, bruges bedre på arbejde der kan sælges, så hjælper GBH Revision & Rådgivning A/S gerne med bogføringen herunder rapportering, momsindberetning m.m. Vi har både egne interne bogføringssystemer samt indgået aftaler med leverandørerne af de mest udbredte online bogføringssystemer.

- så kontakt os, hvis du ønsker et tilbud på bogføringsassistance

Omdannelse af personlig virksomhed

Mange af vores kunder har startet deres virksomhed som en personlig virksomhed, men i takt med virksomhedens udvikling, branchen som virksomheden opererer i, skattemæssige forhold, ændret lovgivning eller andre aspekter har det været mere optimalt, at virksomheden blev drevet i selskabsregi.

GBH Revision & Rådgivning A/S har assisteret mange af vores kunder med omdannelse af den personlige virksomhed til et selskab herunder rådgivning om fordele og ulemper ved en skattepligtig eller skattefri omdannelse.

- så kontakt os, hvis din personlige virksomhed også skal omdannes

Revision og erklæringer

GBH Revision & Rådgivning A/S assisterer hvert år flere hundrede virksomheder med udarbejdelsen af regnskabet. Nogle virksomheder er ifølge lovgivningen underlagt krav om revision, hvilket betyder, at der på regnskabet afgives en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed. Andre virksomheder har flere valgmuligheder vedrørende omfanget af vores assistance med udarbejdelsen af regnskabet.

Er virksomheden ikke underlagt krav om revision, kan der vælges mellem assistance, review og udvidet gennemgang, hvilket betyder, at der på regnskabet afgives en erklæring med lavere grad af sikkerhed i forhold til en revision. Selvom virksomheden ikke er underlagt krav om revision, kan virksomheden godt tilvælge dette.

Hvad der bedst passer til din virksomhed afhænger af mange forskellige forhold. Hvilken grad af sikkerhed der vælges påvirkes bl.a. af aktionærer, banker, leverandører, kunder og Skat.

- så kontakt os, hvis du ønsker vores hjælp til at vælge

Og alt det andet

GBH Revision & Rådgivning A/S har endvidere faglige kompetencer og stor praktisk erfaring indenfor:

· Skatterådgivning og skatteplanlægning
· Selskabsstiftelse
· Finansiering og investering
· Påtegninger og erklæringer på projektregnskaber til offentlige myndigheder
· Budgetudarbejdelse
· Køb og salg af virksomheder

- så kontakt os, med et hvilket som helst regnskabs- eller skattemæssigt spørgsmål