Om os

"GBH Revision & Rådgivning A/S arbejder som den naturlige og værdiskabende økonomiske sparringspartner for mindre og mellemstore virksomheder."

Historie

GBH Revision & Rådgivning A/S blev stiftet i 1976 og har således i dag mere end 40 års kunderelationer. GBH Revision & Rådgivning A/S har kontor på M.D. Madsensvej 13, 3450 Allerød.

Organisation

GBH Revision & Rådgivning A/S ejes af to registrerede revisor og er en ejerledet virksomhed. Virksomheden drives i et aktieselskab med en bestyrelse og en direktion.

Direktion: Per Bering

Betalingsinfo

Spar Nord Bank A/S
Filial Allerød
Lilledal 23
3450 Allerød

SWIFT/BIC: SPNODK22
IBAN: DK0584854850022327

Kontonummer 8485 4850022327

Husk altid ved betaling at påføre fakturanummer, hvis ikke FIK-kode fra den udstedte faktura anvendes.

Profil

GBH Revision & Rådgivning A/S arbejder som den naturlige og værdiskabende økonomiske sparringspartner for mindre og mellemstore virksomheder.

Det fælles fundament i GBH Revision & Rådgivning A/S består af lige dele høj faglighed, engageret rådgivning, fri og uformel omgangstone og en tæt kundekontakt.

Alle vores medarbejdere har forskellige spidskompetencer, hvilket gør, at vi samarbejder på tværs i huset for at finde de mest optimale løsninger til vores kunder.

Vi har tætte samarbejdsrelationer med banker, advokater og andre specialister som inddrages, når dette er relevant.

Målsætning

Det er GBH Revision & Rådgivning A/S’ målsætning, at vi hver eneste dag yder den bedst mulige løsningsorienterede og engagerede rådgivning til vores kunder.

Vores rådgivning er tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker, og bliver på trods af komplekse problemstillinger leveret i øjenhøjde i et klart og enkelt sprog.

Det er GBH Revision & Rådgivning A/S’ målsætning, at vores kunder altid er trygge og har tillid til os, så vi altid vil være den naturlige og foretrukne økonomiske sparringspartner.

Den enkelte kundes revisor skal være lettilgængelig samt yde en hurtig og effektiv rådgivning. Alle opgaver leveres til den aftalte tid.

Internationalt

GBH Revision & Rådgivning A/S er medlem af FSR - danske revisorer. FSR - danske revisorer er brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Via FSR - danske revisorer er vi medlem af de internationale revisororganisationer International Federation of Accountants (IFAC), Federation of European Acountants (FEE) og Nordisk Revisor Forbund (NRF).

Medarbejdere

GBH Revision & Rådgivning A/S’ medarbejdere har både en høj faglighed og praktisk erfaring. Medarbejderne hos GBH Revision & Rådgivning A/S deltager løbende i videreuddannelse via interne og eksterne kurser samt skoleophold. Det anser vi som en absolut nødvendighed, i en tid hvor skatte-, afgifts- og regnskabslove ændres dagligt.

Registrerede revisorer er endvidere omfattet af revisorlovens regler om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og det er GBH Revision & Rådgivning A/S’ mål, at der på trods af en travl arbejdsdag, samtidig er balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det betyder bl.a., at alle medarbejdere har stor planlægningsfrihed omkring struktureringen af arbejdsdagen samt mulighed for tilpasning af arbejdstiden.

GBH Revision & Rådgivning A/S tilbyder endvidere vores medarbejdere en lang række goder såsom kantineordning, sociale arrangementer, forsikringer, massage, hjemmearbejdsplads m.v.

Hos GBH Revision & Rådgivning A/S har vores medarbejdere lang anciennitet i virksomheden, hvilket vi er meget stolte af.

Skulle du også ønske at blive en del af en virksomhed, hvor den gode stemning og høje arbejdsmoral er i fokus, så er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til Per Bering.

Kontakt Per Bering

Forebyggelse af hvidvask

GBH Revision & Rådgivning A/S er i lighed med andre revisionsfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vores kunder. Før vi kan påbegynde opgaven, skal kunden derfor oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.

For selskabers vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets reelle ejerforhold.

Ved et selskabs reelle ejere forstås de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer eller kontrollerer 25 % eller mere af virksomhedskapitalen eller stemmerettighederne i det pågældende selskab, samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Vi er i den forbindelse også forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Hvidvaskloven pålægger os ligeledes at oprette en såkaldt ”Whistleblowerordning” for GBH Revision & Rådgivning A/S’ medarbejdere, hvor medarbejderne via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser af Hvidvaskloven.

Disclaimer

GBH Revision & Rådgivning A/S kan ikke holdes juridisk ansvarlig for eventuelle forkerte, mangelfulde eller manglende oplysninger.

Denne hjemmeside linker til eksterne hjemmesider. GBH Revision & Rådgivning A/S er ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider.

Alt materiale på hjemmesiden er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark og andre lande. Enhver gengivelse, visning, permanent lagring, distribution, overførsel, videregivelse af eller links til materialet på hjemmesiden er ikke tilladt ifølge ophavsretslovgivningen og kræver forudgående skriftlig aftale med GBH Revision & Rådgivning A/S.

© GBH Revision & Rådgivning A/S 2022 All rights reserved.

Eventuelle kommentarer til hjemmesiden kan sendes til kontakt@gbh.dk.