Bibi Hvalsøe From

Revisor HA

E: bf@gbh.dk

Årgang 1974

2000 – Revisionsfirmaet Deloitte
2004 – DLG, intern revisor
2006 – Nykredit, intern revisor
2017 – Banedanmark, controller
2022 – GBH Revision & Rådgivning A/S

LinkedIn